Print        Send to Friend

Khayyam, a philosopher and mathematician

 

Khayyam föddes i Nishapur i Iran, då en seldjukisk huvudstad i provinsen Khorasan (nutida nordöstra Iran), rivaliserande med Kairo eller Bagdad. Han tros ha fötts i en familj av tältmakare (al-khayyami betyder bokstavligt "tältmakare"); senare i livet gjorde han detta till en ordlek:

 

Khayyam, som sydde vetenskapens tält,

Har fallit i sorgens ugn och blivit plötsligt bränd,

Ödets saxar har skurit hans livs tältrep,

Och hoppets mäklare har sålt honom för intet


Han tillbringade delar av sin barndom i staden Balkh (nutida norra Afghanistan), som student under den välkände sheikh Muhammad Mansuri. Efter detta studerade han under imam Mowaffaq Nishapuri, som ansågs vara en av de största lärarna i Khorasan-regionen.

 

Enligt den välkända legenden kallad tre skolkamrater studerade två andra exceptionella studenter under Imam Mowaffaq runt samma tid: Nizam al-Mulk (född 1018) och Hassan-i Sabbah (född 1034). Det sades att dessa studenter blev vänner, och efter att Nizam al-Mulk blev vesir gick Hassan-i Sabbah och Omar Khayyam till honom och bad honom dela i hans stora lycka. Hassan-i Sabbah krävde och fick en plats i regeringen, men han var ambitiös, och avlägsnades från makten efter att han deltagit i en misslyckad kupp för att störta vesiren. Omar Khayyam var mer blygsam och bad endast om en plats att leva, studera och be på. Han gavs en årlig pension på 1200 mithkals guld från Nishapurs tillgångar. Han levde på denna pension under resten av sitt liv.

 

Äktheten i denna legend är inte helt oproblematisk och erkänns inte av många (till exempel Mohammad-Ali Foroughi och Farzaneh Aghaeipour),[4] delvis på grund av åldersskillnaden på 30 år mellan Khayyam och Nizam al-Mulk, vilket gör det osannolikt att de två hade gått i skolan tillsammans, dessutom växte de tre männen upp i olika delar av landet. Populariteten av legenden är dock stor och kan kanske förklaras med att de tre männen var de mest framstående figurerna under sin tid och representerade de tre dominerande sätten att se på förbättring av samhället; den vetenskapliga upptäckten, personifierad av Khayyam, beväpnat uppror, representerat av Hassan-i Sabbah, och att stärka etablissemanget, lagen och ordningen representerat av Nizam al-Mulk.

 


21:10 - 13/05/2019    /    Number : 730102    /    Show Count : 79


Users Comment
No Comment for this news
Your Comment
Name :
E-mail : 
*Comments :
Captcha: