Print        Send to Friend

Ökade anslag med 4,6 miljoner kronor till kulturaktörer i Stockholmsregionen

Region Stockholms kulturnämnd har beslutat om ökade anslag till kulturaktörer i Stockholmsregionen genom höjning av Verksamhetsstöd, Projektstöd och stöd till Konserthusstiftelsen med sammanlagt 4,6 miljoner kronor. Under 2020 ska kulturförvaltningen tillsammans med berörda aktörer ta fram en folkbildningsstrategi och en strategi för idrotten och friluftslivet – de första i sitt slag i Stockholmsregionen.

Region Stockholms kulturnämnd beslutade under onsdagens möte, 11 december 2019, om ökade anslag till länets kulturaktörer. Verksamhetsstöd beviljades till 99 aktörer med 65 miljoner kronor, en ökning på cirka en miljon kronor.

 

Stockholms konserthusstiftelse med Kungliga filharmoniska orkestern får en ökning motsvarande 3 miljoner kronor.

Kulturnämnden ökade även anslaget till Projektstödet. Den totala ökningen av stöd till regional kulturverksamhet uppgår därmed till 4,6 miljoner kronor

Även anslaget till folkbildning förstärktes med ca 700 tusen kronor. För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet och lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare ska kulturförvaltningen i dialog med folkbildningens aktörer ta fram en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen.

Under kommande verksamhetsår ska kulturförvaltningen ta fram en ny strategi för idrotten och friluftslivet, i dialog med berörda aktörer. Syftet är att främja samarbeten och skapa en bred samsyn och en gemensam målbild i regionen som kan skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt idrotts- och friluftsliv för regionens invånare, inte minst för barn och unga.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska fortsätta och utveckla sitt arbete med att

samla, sprida och främja forskning och bidra till metod- och kompetensutveckling både riktat mot vården och kulturlivet. Genom projektstöd kultur och hälsa får patienter som visats en längre tid i vården tillgång till kulturupplevelser.


18:22 - 30/01/2020    /    Number : 743663    /    Show Count : 200


Users Comment
No Comment for this news
Your Comment
Name :
E-mail : 
*Comments :
Captcha: