Dr. Mirdamadi, Dr. Reza Berenjkar och Naderi Farsanim m.fl.