يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠
به وب سایت مرکز فرهنگی ایران در استکهلم خوش آمدید.

  

عضویت در سرویس خبری
نام :   
ایمیل :   

 

 

AIU مسجد امام رضا (ع)

آدرس: Sernandersvägen 3,  752 62 Uppsala

تلفن: 0765950292

Al-Rasool Kulturförening

Kungsmarksvägen 101, 371 44 Karlskrona

تلفن: 0739266177

Al-Wela

Box 2119,   424 02  Angered

تلفن: 0735594138

Ahlol-Beyt Kulturförening

Signalhörnsgatan 66,  656 34 Karlstad

تلفن: 0707758571

Al-Hadi Kulturförening

Stålgatan 1,  291 59  Kristianstad

تلفن: 0707920825

Arabiska Familj Sällskap

Grönkulla G.17 C,  254 57  Helsingborg

تلفن: 0704903239

Al-Amin Kultur före.

آدرس: Elektravägen 29 , 126 30  Hägersten

تلفن: 0739820239

Al-Zahra Förening i Västrås

آدرس: Jonas Wenströmgatan 11A ,  724 66 Västerås 

تلفن: 0704521411

Al-Zahra Förening i Borås

آدرس: Magasinsgatan 10 , 504 35 Borås 

تلفن: 0762200008

Ah Al - Beit Centre

آدرس: Box 13050 , 700 13 Örebro

تلفن: 0707877172

Al-Hawraa Zainab före.

آدرس: Gjutformsgatan 6 , 721 33 Västerås

تلفن: 0704697542

Arabiskavänskaps före

آدرس: Luxorgatan 10 , 591 33 Motala

تلفن: 0739996334

Al-Zahra Kultur Centre

آدرس: Vallgatan 2 , 462 34 Vänersborg

تلفن: 0762789837

Irakiska Kult o ungdoms före.

آدرس: C/o Vasavägen 12 , 352 61 Växjö 

تلفن: 0767155300

Al Hassan fore.

آدرس: Industrigatan 23 , 291 36 Kristiastad

تلفن: 0739291636

Irakiska före.

آدرس: Lillbräcke 13/116  , 451 72 Uddevalla 

تلفن: 0739561318

Islamiska förs.

آدرس: Årbygatan 3A , 633 45 Eskilstuna

تلفن: 0762899383

Islamiska före.

آدرس: Fjärde Tvärgatan 55 , 802 82 Gävle 

تلفن: 0702041935

Kult.o Vänskap före.

آدرس: Hammargatan 64 , 603 63 Norrköping 

تلفن: 0704968808

Libanesiska Kult.före.

آدرس: Västan torsgatan 21 , 214 50 Malmö 

تلفن: 0769334546

Libanesiska före.

آدرس: Oxhagsgatan 86 , 561 50 Huskvarna

تلفن: 0739775896

.Nordic Islamic Kult.Centre

آدرس: Algrytevägen 151 BV , 127 31 Skärholmen

تلفن: 0739061304

Religion o Kult.Hus

آدرس: Danmarksgatan 6A , 582 31 Linköping

تلفن: 0722607467

Södra Dalarna isl.Kult.

آدرس: Eriksgatan 10 , 774 31 Avesta

تلفن: 0706564750

Shia Församling

آدرس: Körrhöksgatan 34 BV , 556 12  Jönköping

تلفن: 0704221867

Shiitiska förs.

آدرس: Lorensborgsgatan 3A , 217 61 Malmö

تلفن: 0737767577

Yas före.

Slakthusgatan 6
Gamlastad

Ahl Beyt Alrasul fore.

آدرس: Hagvägen 9C , 642 34 Flen

تلفن: 0760604754

Al Rasol fore.

آدرس: Östergrådgatan 58 B , 352 40 Växjö

تلفن: 0704081544

Al-Haidaria Kulturförening

آدرس: Skarpbrunnsav. 9 , 145 65 Norsborg

تلفن: 073633973

Ahlulbait föreningen

آدرس: Köpmangatan 23 A , 851 32  Sundsvall

تلفن: 060171692

امتیازدهی

تلگرام مرکز فرهنگی

خبرنامه های رایزنی

کتابی جالب برای آموزش زبان فارسی برای انگلیسی زبانان، در این کتاب علاقمندان علاوه بر آشنایی با 2000 لغت و اصطلاح فارسی،با فرهنگ ایران هم آشنا می شوند.

 

آمار بازدید
 بازدید امروز : 160 | کل بازدید : 1292825