636
رايزني ج.ا.ا در استكهلم. سوئدي - نمایش بین المللی طبل نظامی ایستاد (Ystad)
Friday, May 7, 2021
Gratulerar på Islamiska Revolutionens seger i Iran!
عضویت در سرویس خبری
Name :   
E-mail :   

نمایش بین المللی طبل نظامی ایستاد (Ystad)

سازماندهندگان و شرکت کنندگان از ابتدای امر دیدگاه خود را نسبت به پذیرفتن نمایش طبل زنی که ارائه دهنده موسیقی، پویایی و رنگ مربوطه همراه با نورپردازی دیدنی باشد، تعیین نموده اند- طبل کلاسیک ادینبرگ (Edinburgh) نشانه خاص این نمایش است. نمایش بین المللی طبل نظامی ایستاد با وفاداری به این آرمان ها، سریعاً به عنوان یکی از مهمترین نمایش های طبل زنی در اروپا تأیید شده است. بخش هایی از پیشبرد رویدادهایی که با نمایش بین المللی طبل نظامی ایستاد سازماندهی می شود، مربوط به سازمان های خیریه در منطقه ایستاد می گردد.

مکان: Ystad

وب سایت: Ystad International Military Tattoo

Rating
تلگرام مرکز فرهنگی
خبرنامه های رایزنی
آمار بازدید
 Visitors of day : 351 | Visitors sum : 98751