636
رايزني ج.ا.ا در استكهلم. سوئدي - بازارچه پاییزی
Friday, May 7, 2021
Gratulerar på Islamiska Revolutionens seger i Iran!
عضویت در سرویس خبری
Name :   
E-mail :   

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۳ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۳

 

بازارچه پاییزی

بازارچه پاییزی نمایشگاهی سالانه است که در محل اسکانسن برگزار شده و در آن با پیشخدمت های قهوه خانه ای، پسربچه های اصطبل دار، کشاورزان و خرده مالکانی که محصولات سال را با خود به بازار می آورند ملاقات می کنید.

این بازارچه توسط مؤسسه روستایی اسکانسن ترتیب یافته و طعمی از زندگی در یک بازارچه روستایی در ایام قدیم را با خود به ارمغان می آورد.

. بر پا می گردد Skåne Farmsteadبازارچه پاییزی اسکانسن در سبزه زارهای تابستانی کنار مزارع

Skansen, Stockholm :مکان

وب سایت

 

Rating
تلگرام مرکز فرهنگی
خبرنامه های رایزنی
آمار بازدید
 Visitors of day : 317 | Visitors sum : 98717