636
رايزني ج.ا.ا در استكهلم. سوئدي - روز کلوچه دارچینی
Friday, May 7, 2021
Gratulerar på Islamiska Revolutionens seger i Iran!
عضویت در سرویس خبری
Name :   
E-mail :   

4 اکتبر 2013

روز کلوچه دارچینی

 شما می توانید از این کلوچه در اوقات   قطعاً روز خودش را دارد.(Kanelbulle) کلوچه لذیذ دارچینی

 حین روز لذت ببرید.(fika)صرف چای یا قهوه

Rating
تلگرام مرکز فرهنگی
خبرنامه های رایزنی
آمار بازدید
 Visitors of day : 390 | Visitors sum : 98790