636
رايزني ج.ا.ا در استكهلم. سوئدي - تخته سیاه - هنر برخاسته از یادگیری/یادگیری برخاسته از هنر
Friday, May 7, 2021
Gratulerar på Islamiska Revolutionens seger i Iran!
عضویت در سرویس خبری
Name :   
E-mail :   

 19 اکتبر تا 19 ژانویه

تخته سیاه - هنر برخاسته از یادگیری/یادگیری برخاسته از هنر

با ورود رایانه به مدارس، تخته سیاه تقریباً به طور کامل از صحنه آموزش محو شده، اما همواره در

علم هنر به عنوان روشی برای تأکید بر جایگاه هنر به عنوان یک منتقل کننده دانش حائز اهمیت بوده است.

 Stockholm: مکان

 Artipelag: وب سایت

 

Rating
تلگرام مرکز فرهنگی
خبرنامه های رایزنی
آمار بازدید
 Visitors of day : 441 | Visitors sum : 98841