636
رايزني ج.ا.ا در استكهلم. سوئدي - روز قدیسین
Friday, May 7, 2021
Gratulerar på Islamiska Revolutionens seger i Iran!
عضویت در سرویس خبری
Name :   
E-mail :   

روز قدیسین

 روز عزت و تأمل است. رسم روشن کردن شمع بر سر آرامگاه های (All Saints Day) روز قدیسین خانوادگی همچنان به طور گسترده برگزارمی شود و هر فردی که  طی این هفته به مسافرت در سوئد مشغول باشد با صحنه هایی بسیار زیبا روبرو خواهد شد. درصورت خوش اقبالی، نخستین برف نیز بر قبرستان های کشور باریده است.

 Sweden.se: وب سایت

 

Rating
تلگرام مرکز فرهنگی
خبرنامه های رایزنی
آمار بازدید
 Visitors of day : 383 | Visitors sum : 98783