636
رايزني ج.ا.ا در استكهلم. سوئدي - روز سنت مارتین
Friday, May 7, 2021
Gratulerar på Islamiska Revolutionens seger i Iran!
عضویت در سرویس خبری
Name :   
E-mail :   

  10 نوامبر 2013

روز سنت مارتین

روز جشن غاز می باشد در حالی که دیگر مفاهیم ضمنی (St Martins Day)روز سنت مارتین آن تا حد زیادی فراموش شده است. در اوایل ماه نوامبر، غازها آماده ذبح می شود و شب سنت مارتین در دهم ماه نوامبر، زمان صرف شام سنتی غاز بریانی فرا می رسد.

 Sweden.se: وب سایت

 

Rating
تلگرام مرکز فرهنگی
خبرنامه های رایزنی
آمار بازدید
 Visitors of day : 257 | Visitors sum : 98657