636
رايزني ج.ا.ا در استكهلم. سوئدي - 1 دسامبر- تاجگذاری لوسیا
Friday, May 7, 2021
Gratulerar på Islamiska Revolutionens seger i Iran!
عضویت در سرویس خبری
Name :   
E-mail :   

1 دسامبر

تاجگذاری لوسیا


از ساعت 3 تا 3:30 بعداز ظهر جشن تاجگذاری لوسیا در میدان بولنس (Bollnäs Square)

مکان: Skansen, Stockholm

وب سایت: Skansen

 

 

Rating
تلگرام مرکز فرهنگی
خبرنامه های رایزنی
آمار بازدید
 Visitors of day : 235 | Visitors sum : 98635