636
رايزني ج.ا.ا در استكهلم. سوئدي - معرفی استان ها و شهرهای ایران به زبان سوئدی
Friday, May 7, 2021
Gratulerar på Islamiska Revolutionens seger i Iran!
عضویت در سرویس خبری
Name :   
E-mail :   

معرفی استان همدان به زبان سوئدی

معرفی شهر زنجان به زبان سوئدی

معرفی شهر سمنان به زبان سوئدی

معرفی شهر كاشان به زبان سوئدی

معرفی استان آذربایجان غربی به زبان سوئدی

معرفی استان لرستان به زبان سوئدی

معرفی استان کرمان به زبان سوئدی

معرفی استان قزوین به زبان سوئدی

معرفی استان خوزستان به زبان سوئدی

معرفی شهر شیراز به زبان سوئدی

معرفی شهر یزد به زبان سوئدی

معرفی شهر قم به زبان سوئدی

معرفی شهر مشهد به زبان سوئدی

Rating
تلگرام مرکز فرهنگی
خبرنامه های رایزنی
آمار بازدید
 Visitors of day : 422 | Visitors sum : 98822