Ett videoklipp om Esfahan på svenska
Esfahan är halva världen
I början av 1600-talet lät shahen bygga sig en ny huvudstad. Till detta blåskimrande smycke har vi nu kommit på vår persiska resa.
 18:25 - 23/01/1396 - Comments : 0More >>
Om Iran
Iran är hemvist för en av världens äldsta kontinuerliga civilisationer. Den första iranska dynastin bildades 2800 f.Kr. under kungadömet Elam. De iranska mederna enade Iran under ett imperium 625 f.Kr
 17:18 - 28/10/1395 - Comments : 0More >>
No-Rooz, The Iranian New Year at Present Times
No-Rooz, in word, means "New Day". It is the new day that starts the year, traditionally the exact astronomical beginning of the Spring. Iranians take that as the beginning of the year. This exact second is called "Saal Tahvil". No- Rooz with its uniquely Iranian characteristics has been celebrated for at least 3,000 years
 13:46 - 05/03/2020 - Comments : 0More >>
Grattis på födelsedagen till Imam Ali (AS)
Hans agnomen: De troendes prins Hans titel: Abul Hassan "Al-Hassans far" Abul-Hassanain "Al-Hassanains far" Abus-sibtain "As-sibtains far" Abu-Turaab.
 12:12 - 5/03/2020 - Comments : 0More >>
Ökade anslag med 4,6 miljoner kronor till kulturaktörer i Stockholmsregionen
Region Stockholms kulturnämnd har beslutat om ökade anslag till kulturaktörer i Stockholmsregionen genom höjning av Verksamhetsstöd, Projektstöd och stöd till Konserthusstiftelsen med sammanlagt 4,6 miljoner kronor. Under 2020 ska kulturförvaltningen tillsammans med berörda aktörer ta fram en folkbildningsstrategi och en strategi för idrotten och friluftslivet – de första i sitt slag i Stockholmsregionen.
 18:22 - 30/01/2020 - Comments : 0More >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>