Ett videoklipp om Esfahan på svenska
Esfahan är halva världen
I början av 1600-talet lät shahen bygga sig en ny huvudstad. Till detta blåskimrande smycke har vi nu kommit på vår persiska resa.
 18:25 - 23/01/1396 - Comments : 0More >>
Om Iran
Iran är hemvist för en av världens äldsta kontinuerliga civilisationer. Den första iranska dynastin bildades 2800 f.Kr. under kungadömet Elam. De iranska mederna enade Iran under ett imperium 625 f.Kr
 17:18 - 28/10/1395 - Comments : 0More >>
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern till Iran
Den 3-6 december besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Iran för att bland annat fördjupa samarbetet med Iran inom hälso- och sjukvårdsområdet.
 15:00 - 18/09/1395 - Comments : 0More >>
Ökade anslag med 4,6 miljoner kronor till kulturaktörer i Stockholmsregionen
Region Stockholms kulturnämnd har beslutat om ökade anslag till kulturaktörer i Stockholmsregionen genom höjning av Verksamhetsstöd, Projektstöd och stöd till Konserthusstiftelsen med sammanlagt 4,6 miljoner kronor. Under 2020 ska kulturförvaltningen tillsammans med berörda aktörer ta fram en folkbildningsstrategi och en strategi för idrotten och friluftslivet – de första i sitt slag i Stockholmsregionen.
 18:22 - 30/01/2020 - Comments : 0More >>
Ski in Persia (Dizin)
Dizin
It’s absolutely mind-baffling that Iran, this land of peace and security, that is home to the hottest places on earth in its deserts, has almost a dozen of amazing ski resorts. And if one was to come up with a list of the most famous and the popular ones, Dizin Ski Resort,
 17:18 - 21/01/2020 - Comments : 0More >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page >>