Sheikh Bahai (elfte seklet AH)
Mohammad ibn Ezzudin Hossein, kallad för Bahai och känd som Sheikh Bahai, var en mystiker, rättsvetare, vetenskapsman och poet. Sheikh Bahai var en känd lärd och vetenskapsman som var känd inom både de teoretiska och praktiska vetenskaperna. Han har lämnat efter sig betydelsefulla verk inom den islamiska vetenskapen, matematiken, ingenjörskonsten och arkitekturen.
 18:52 - 19/04/2019 - Comments : 0More >>
Sa’di (sjunde seklet AH)
Abu Mohammad Moshref-u-Din (Sharaf-u-Din), Moslih ibn Abdullah ibn Moshrif Al-Sa’di Al-Shirazi, kallades för Sheikh al-Imam al-Mohaqiq, Malik al-Kalam eller Afsah al-Motekalemin. Sa’di var en persisk poet och författare. Han har många avundsvärda lyriska dikter och belysande prosa på persiska.
 18:51 - 19/04/2019 - Comments : 0More >>
Attar Neyshaburi (1100-1200-talet)
Sheikh Farid al-Din Neyshaburi, känd som Attar, var en gnostisk poet, prosaskribent och sagoförfattare. Han har skrivit ett av de mest uppmärksammade verken inom gnostisk poesi med titeln Mantiq al-Tayr och ett av de mest kända verken inom persisk prosa vid namn Tazkirat al-awliya’.
 18:28 - 16/04/2019 - Comments : 0More >>
Iranska högtider
Denna video presenterar iranska högtider och deras historia och innebörder.
 12:36 - 09/04/2019 - Comments : 0More >>
Nowruz på svenska språket
ICC publicerade en video om Nowruz på svenska språket
 20:36 - 29/03/2019 - Comments : 0More >>

<< Previous1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next Page >>