636
رايزني ج.ا.ا در استكهلم. سوئدي - استاد شهید مطهری
Friday, May 7, 2021
Gratulerar på Islamiska Revolutionens seger i Iran!
عضویت در سرویس خبری
Name :   
E-mail :   

 

سيماي شخصيت علمي استاد مطهري در آيينه انديشه امام خمينی (ره)

 


 

 

 

 

 

 

متفكر شهيد علامه استاد مرتضي مطهري، از نوادر تاريخ علم و فلسفه است. اين انديشمند توانا از نبوغ و استعداد شگرف و خيره كننده اي برخوردار بود. او با سرانگشت تدبير و دانش و بينش ژرف و جامع خويش بسياري از مشكلات عرصه علم و فلسفه را گشود و نسل جوان و دانش پژوه جامعه ما را از چشمه سارهاي حكمت الهيجرعه هاي زلال فراوان نوشانيد.

اين انديشمند توانا را به طرق و روشهاي گوناگون مي توان شناخت و به جامعه تشنه حقايق اسلامي شناساند.

يكي از اين روشها، تعمق در تعابير و توصيف هايي است كه شخصيت هاي والا درباره استاد شهيد و آثار ارزشمند او بر زبان و قلم جاري كرده اند، و از ميان اين شخصيت هاي علمي و فلسفي و عرفاني چه كسي والاتر از رجل عظيم القدر الهي و پيشواي محبوب و جامع علوم و فنون يعني حضرت امام خميني (ره) نگرشي سريع و موجز در تعابيري كه از قلم و كلام حضرت امام خميني (ره) درباره متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري تراوش شده است، نسل جوان امروز را به اوج شخصيت علمي و آثار ارزشمند اين انديشمند توانا واقف و آشنا مي سازد.

1. حضرت امام خميني (ره) در پيامهاي خويش به مناسبت شهادت جانسوز اين متفكر ارجمند و نابغه عرصه هاي علم و حكمت، ابتدا با عناويني بسيار بزرگ از او ياد مي نمايد. كساني كه با سيره و روش علمي و اخلاقي حضرت امام خميني (ره) آشنايي دارند به نيكي واقفند كه آن عارف بزرگ الهي در دادن القاب و عناوين علمي و فلسفي و فقهي به ديگران به شدت مراقبت مي ورزيدند و با “تعارف” و به سبك و شيوه “دوستي” و براي “خوش آمد” اين و آن، لقبي به كسي نمي دادند و زبان به تمجيد و تعريف نمي گشودند. حضرت امام در همه مواجهات، چه علمي و چه اخلاقي، چه در سطح حوزه هاي علوم ديني، چه در سطح جامعه و چه در سطح تشكيلات حكومتي و در مواجهه با زمامداران و كارگزاران، همه اظهارات خود را چه به صورت پيام و چه در گفتارها، براساس “حقيقت” و برمبناي رضايت و خشنودي حضرت پروردگار و به دور از هرگونه تصنع و برخوردهاي ظاهري و سطحي و مورد پسند عوام و خواص، تنظيم مي كردند.

تعابير و عباراتي كه در وصف متفكر شهيد آيت الله مرتضي مطهري توسط حضرت امام مطرح مي شدند نيز از اين قاعده كلي و فراگير مستثني نمي باشد. با اين توضيح اجمالي و ضروري به بيان تعابير و القابي كه حضرت امام خميني (ره) در آغازين سطور پيام خويش در فقد استاد شهيد مطرح مي نمايند، مي پردازيم.

حضرت امام براي اينكه شخصيت سترگ اين عالم انديشمند را در ابتداي پيام خويش با عناوين كلي و فراگير مطرح نموده و مردم جامعه به ويژه دانش پژوهان را متوجه اوج ضايعه اي كه در اثر شهادت استاد مطهري به وجود آمده است بكنند، او را “متفكر”، “فيلسوف” و “فقيه عاليمقام” مي نامند:

"اينجانب به اسلام و اولياي عظيم الشان و ملت اسلام و خصوص ملت مبارز ايران، ضايعه اسف انگيز شهيد بزرگوار و متفكر و فيلسوف و فقيه عاليمقام مرحوم آقاي حاج شيخ مرتضي مطهري قدس سره را تسليت و تبريك عرض مي كنم."

دقت و تأمل در اين سه عنوان و لقب علمي كافي است كه هر جوينده دانش و حكمت را به خود آورد و از فقدان انديشمند والايي چون استاد شهيد به حسرت افكند.

2. حضرت امام خميني (ره) درعبارت كوتاه ديگري از پيام خويش به يكي از ويژگي هاي بزرگ شهيد والامقام استاد مرتضي مطهري اشاره مي نمايند، ويژگي بزرگي كه آثار عميق و فراواني براي جامعه ما به ارمغان آورد و موجب تبيين و معرفي صحيح تعاليم و آموزشهاي مقدس دين اسلام به دور از پيرايش ها و آرايش هاي ناهمخوان با اين آئين حياتبخش گرديد.

حضرت امام درباره اين ويژگي چنين مي فرمايند:

"تسليت در شهادت شخصيتي كه عمر شريف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف كرد و با كجروي ها و انحرافات، مبارزه سرسختانه كرد."

معرفي و تبيين صحيح و به دور از هرگونه التقاط فكري، و نيز مقابله با كجروي ها و انحرافات و شدت و اصرار فراوان در اين راه پرفراز و نشيب و سرشار از آسيب و زيانها و خطرهاي گوناگون، از ويژگي هاي بسيار بارز و قابل تمجيد شخصيت والاي متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري است. اين ويژگي اگرچه در بعضي از آثار ساير انديشمندان اسلامي نيز وجود دارد، لكن آنها از حجم قابل توجهي كه در آثار استاد شهيد به اين امر مهم و حياتي اختصاص داده شده و نيز از دقت نظر و جامع نگري اين عالم والامقام، برخوردار نمي باشند.

استاد شهيد براي اين وظيفه و مسووليت الهي بسيار اهميت قائل بودند و بيشترين سرمايه عمر خويش را براي تحقق اين رسالت صرف نمودند. نكته قابل توجه ديگر اين كه استاد شهيد براي تحقق اسلام اصيل و مقابله با “التقاط” و “انحراف” كه در جلوه هاي مختلف و توسط افراد و جريانهاي فكري و احزاب و سازمانهاي وابسته به “غرب” و “شرق” در سطح جامعه تبليغ و ترويج مي شد، “صراحت” و “شجاعت” و “تسليم ناپذيري” در برابر ارعاب ها و تهديدها را لازم و ضروري و شرط اصلي موفقيت مي دانست و از همين رو در اوج آگاهي و انتخاب و با درك اين مسووليت بزرگ و خطرات ناشي از آن، در اين راه بزرگ گام نهاد.</