Saturday, October 19, 2019
Saturday, October 19, 2019

 

Dr. Seyyed Abd al-Majid Mirdamadi har en doktorsexamen i juridik med inriktning på mänskliga rättigheter från University of Vienna School of Law i Wien i Österrike.

Email:   counsellor@iranculture.se