(Det går också att få visum på flygplatsen i Iran, men kritik visar att det är bättre att i förväg ansöka om visum. Man måste inneha reseförsäkring (originaldokument), minst 6 månaders giltighet i passet och betala för visumet i euro. Mer om visum på flygplatsen finns att läsa på persiska här)

Uppdaterad 2018-07-31

Turistvisum utfärdas för utländska medborgare som vill resa ensamma eller i grupp till Iran för att besöka Iran och/eller sina släktingar.

 

Obs!

– Den sökande måste ansöka om visum minst en månad innan planerad resa till Iran.

– Ansökningar för turistvisum måste göras på denna hemsida (e-visum): e_visa.mfa.ir

Kontakta endast ambassaden på torsdag mellan 8:45 till 12:00 (förutom ambassadens officiella helgdagar, vilka nämns på denna länk) personligen, eller så kan fullständiga dokument postas (ofullständiga dokument accepteras inte, och i detta fall kommer alla dokument att skickas tillbaka med post utan någon visumprocess), efter att ni har mottagit spårnumret och har nedanstående dokument.

– För akuta visumansökningar: Det finns endast en möjlighet att kontrollera och utfärda akuta visum på torsdagar från 8:45 till 12:00 (förutom officiella helgdagar som står på ambassadens hemsida), och den sökande måste då förse med spårnumret och inneha nedanstående dokument. Skicka därför inte dokumenten med post om du efterfrågar att få ett akut visum.

 

Krav och regler:

1 – Originalpass (med minst sex månaders giltighet och två blanka sidor).

2 – En kopia på uppehållstillståndskort (för icke-svenska passägare).

3 – En utskrift av en reserverad flygbiljett.

4 – Ifall iranska kvinnor med utländska makar ansöker om visum för sina barn från sina utländska makar måste det originella iranska id-kortet tillsammans med registrerat äktenskap och barnens namn, barnens svenska födelsebevis (personbevis) och ett brev som visar på faderns tillåtelse att barnen reser och som är certifierat av svenska tjänstemän inkluderas.**

5 – En kopia på hälso- och olycksfallsförsäkring, som är giltig under visumperioden (t.ex. hemförsäkring med reseskydd).

6 – Kvittot på inbetalningen av visumansökningsavgiften till kontonummer: 52771112515 – SEB Banken.

(Maken och barnen tillhörande en iransk kvinna, som är gift med sin utländska man, måste betala 50% av visumavgiften, om äktenskapet är registrerat i det iranska id-kortet)

7 – Ett returkuvert med namn, adress och ett fullt motsvarigt förbetalt porto som täcker kostnaden för posten.

8 – Personbevis, som innehåller namn och fullständiga detaljer, inklusive namn på föräldrar och deras medborgarskap, och datum och födelseort.

 

Förklaringar:

– Du som har turistvisum med ett inträde kan stanna i max 90 dagar i Iran.

– Du som har turistvisum med två inträden kan stanna i max 30 dagar i Iran varje gång.

– Om den sökande efterfrågar omedelbart visum ökas avgiften med 50%.

– Goda män måste komma till ambassaden och själva ansöka, annars måste deras dokument och signaturer vara legaliserade hos Notarius Publicus (ett födelsebevis eller personbevis behövs även i detta fall).

– Barn med en iransk far kan ENDAST resa till Iran med iranska pass.

– Var vänliga och observera att hälso- och olycksfallsförsäkringen i hemförsäkringen endast är giltig i 45 dagar. För en längre visumperiod behövs ett separat kontrakt.

– Obligatoriska kopior måste vara tydliga och läsbara på A4-papper.

– Ambassadens kontonummer för inbetalning av avgifter är:

52771112515 – SEB Banken

– Visumavgifter återbetalas inte. Visumavgifter återbetalas inte till den sökande i några som helst fall (såsom att den sökande avbokar visumansökningen eller att ambassaden beslutar att inte utfärda visum) efter att visumansökningar skickats till ambassaden.

 

– Vi kommer att göra allt för att behandla er ansökan så fort som möjligt. Men vi måste verkligen ge er rådet att kontrollera att alla nödvändiga dokument har överlämnats. Ofullständiga ansökningar är föremål för förseningar.

 

Kontaktinformation

Tel: 0046765900539, onsdag, torsdag och fredag kl. 15-16.

Fax: 004686363626

Email: Sto.visa@mfa.gov.ir

 

Ambassadens postadress:

Embassy of the Islamic Republic of Iran, Stockholm

Box 6031

18106 Lidingö

 

Ambassadens besöksadress:

Västra Yttringegård

Elfviksvägen 76

18190 Lidingö

 

Källa: http://stockholm.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=271&fkeyid=&siteid=437&pageid=25785