TitleOrganizerModeDate
Persiska vikens nationaldagIran30 april
Rådens dagIran29 april
TransportsäkerhetsdagenIran27 april
Den amerikanska militärens misslyckade attack mot Iran i TabasIran25 april
Sheikh Bahais dagIran23 april
Imam Mahdis (fvmh) födelsedag och De förtrycktas dag, Sadis dagIran21 april
Islamiska republikens armés dag och markstyrkans dagIran18 april
Helige Ali Akbars (fvmh) födelsedag och Ungdomarnas dagIran17 april
Attar Neyshaburis dagIran14 april
Helige Imam Zayn al-Abidins (fvmh) födelsedagIran11 april
Öppnandet av konto nr 100 enligt Imam Khomeinis (rh) direktiv och bildandet av IRIs bostadsstiftelseIran10 april
Helige Abu al-Fadhl al-Abbas (fvmh) födelsedag och Veteranernas dagIran10 april
Nationella dagen för kärnteknik och Helige Imam Husseins (fvmh) födelsedag och Väktarnas dagIran9 april
Utnämningen av Profeten Muhammed (fvmh & hf)Iran3 april
Naturens dagIran2 april
Islamiska republiken Irans dag, Helige Imam Musa Kazims (fvmh) martyrskapIran1 april
Eid-e nowruzIran22-24 mars
Början på nowruzIran21 mars
Irans oljeindustris nationella dag, Imam Alis (fvmh) födelsedag, Början på de vita dagarna (itikaf)Iran20 mars
Imam Jawads (fvmh) födelsedagIran17 mars
Parvin Etesamis dagIran16 mars
Nezami Ganjavis dagIran12 mars
Ljusets resenärers dagIran11 mars
Imam Hadis (fvmh) martyrskapIran10 mars
Årsdagen för upprättandet av landets moskéers kulturella och konstnärliga centrumIran9 mars
Imam Muhammad Baqirs (fvmh) födelsedagIran8 mars
TrädodlingsdagenIran6 mars
Välgörenhets- och rättrådighetsdagenIran5 mars
Heliga Fatima Zahras (fvmh) födelsedag och kvinnornas dagIranImam Khomeinis (fvmh) födelsedag26 februari
Islamiska revolutionens seger i Iran och kungastyrets fallIran11 februari
Heliga Fatima Zahras (fvmh) martyrskapIran9 februari
Imam Khomeinis (ra) återvändo till Iran och början på Fajr dekadIran1 februari
Heliga Zeinabs (fvmh) födelsedag och sjuksköterskornas dagIran12 januari
Amir Kabirs martyrskap den 10 januariIran10 januari
Nyårsafton 2019Sverige31 december
Skapande av läsförståelse utefter Imam Khomeinis (r) påbudIran28 december
Dagen för säkerhet mot jordbävningar och minskning av naturkatastrofers konsekvenserIran26 december
Marias son Jesus (fvmh) födelsedag och julSverige24 december
Yalda nattIran21 december
Universitetens och seminariernas enhetsdag, Heliga Masumahs (fvmh) bortgångIran18 december
Forskningsdagen, Imam Hassan Askaris (fvmh) födelsedag (år 232 AH)Iran16 december
Ayatullah Dastghayb, mihrabens tredje martyr, omkom i MKO:s terrorattack år 1981Iran11 december
Bildandet av Kulturrevolutionens högsta råd under ledning av Imam Khomeini (r) år 1984Iran10 december
Studenternas dagIran7 december
Dagen för Islamiska republiken Irans konstitution (godkänt år 1979)IranInternationella handikappdagen3 december
Ayatullah Seyyed Hassan Modarres martyrskap (1937 e.Kr)IranParlamentets dag1 december
Marinens dagIran28 november
Mobiliseringen av de förtrycktas dag (1979 e.Kr.)Iran26 november
Den Helige Profetens (Gvmh & hf) och Imam Sadiqs (fvmh) födelsedagIranMoralens och kärlekens dag25 november
Den Helige Profetens (Gvmh & hf) födelsedag enligt sunnimuslimer (53 år BH)IranBörjan på enighetsveckan20 november
Imam Hassan Askaris (fvmh) martyrskap och början på Tidens Imams (fvmh) ledarskapIran16 november
Böckernas, bokläsningens och bibliotekariernas dag - Ayatullah Allamah Tabatabais dagIran15 november
Det Helige Sändebudets (S) utvandring från Mecka till MedinaIran9 november